Nastavení cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies
V informacích o souborech cookies se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.

Zákaznická podpora

+420 777 170 727
+420 777 190 804
Rozšířené hledání
Košík00,00 Kč

Váš košík

Váš košík je prázdný

Celkem

0,00 Kč bez DPH

0,00 Kč s DPH

Přejít do košíku

Obchodní podmínky

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky internetového obchodu KolaPirkl.cz. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podminky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.kolapirkl.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je její nedílnou součásti. Prodávající je právnická osoba:

Kola Pirkl s.r.o., se sídlem:

Horecká 510/8,

Křelov, 783 36,

IČ: 05429315,

zápis z obchodního rejtříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67504.


2.PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. KolaPirkl.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, ze bude svým odběratelům objednané zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.


3.OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se objednává pomoci nákupního košíku přes e-shop na internetových stránkach KolaPirkl.cz. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží.


4.CENY

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.kolapirkl.cz). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. K ceně zboží je připočítána případná cena dopravy.

Celková cena zboží se skládá z ceny zboží včetně dph a dopravného.


5.PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující při zadávání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobu úhrady objednaného zboží.

a) V hotovosti - při osobním odběru na prodejně - možná platba v hotovosti, platba předem na účet nebo mobilní platba, platební karty na prodejně nebereme

b) Bankovním převodem na účet vedený u české spořitelny, č.ú.4320064319/0800

Platbu předem lze provést na základě údajů zaslaných v potvrzení objednávky. pokud potřebujete zálohovou fakturu, je nutné o ni požádat, např. v poznámce objednávky.

c) Dobírkou – zvolenou přepravní společností. 

d) Platba ON-LINE Platební kartou - Bezpečná platba, bez osobního kontaktuPlatební karty s možností platby na internetu VISA, MASTERCARD


Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


6.DOPRAVA ZBOŽÍ

Pokud zboží není určeno k osobnímu převzetí na prodejně, je doručováno:

 • Doprava DPD (balík do 40 kg)

  111 Kč bez DPH
 • Doprava GLS (balík do 40 kg)

  111 Kč bez DPH
 • Doprava PPL (balík do 25 kg)

  131 Kč bez DPH 
 • Dobírka

  30 Kč bez DPH
 • Osobní odběr

  ZDARMA

7.DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 2-3 pracovní dny, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem a nebudeme moci splnit uvedenou dodací lhůtu, budeme vás neprodleně kontaktovat o jejím prodloužení. Veškeré objednané zboží vám bude doručeno zároveň v jedné dodávce tzn. podle toho, kdy obdržíme od našeho dodavatele poslední kus z vaší objednávky. Ve zvláštních situacích je možno domluvit se na výjimce. Nezodpovídáme za případné zdržení v dodávce, které by bylo způsobeno jakoukoliv spediční službou.


8.ZÁRUKA ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ

Na veškeré zboží, prodávané v obchodě www.kolapirkl.cz, se vztahuje záruka na vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí u zboží 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na závady:

 • způsobené běžným užíváním, opotřebení

 • způsobené neoprávněným zásahem do zařízení

 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou

 • v důsledku živelných pohrom nebo vyšší mocí

 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží

 • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením


9.VÝMĚNA ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě potřeby vám nepoužité a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. náklady spojené s vyměňováním zboží nese vždy v plné výši kupující. K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. V takovémto případě hradí poštovné zákazník.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele 

 
Spotřebitel má dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit (tzv. od kupní smlouvy odstoupit) bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. 
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendářních (nikoliv pracovních dnů) dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží nebo poslední části dodávky (např. převezme-li spotřebitel zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Pokud poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (je tedy rozhodující, kdy je oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno, nikoliv zda je ve stanovené lhůtě prodávajícímu doručeno). Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 
Ve výše uváděné lhůtě může spotřebitel zboží vrátit i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem na některé z  partnerských kamenných prodejen prodávajícího.
 
Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání ke spotřebiteli, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Částka bude poukázána na účet spotřebitele.
Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující spotřebitel. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.
 
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní a v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud spotřebitel vrátí zboží nekompletní, či v nepůvodním obalu, nebo zboží jeví známky opotřebení či poškození, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku. Náhrada škody musí odpovídat snížení hodnoty zboží.
 
Právo na odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku nelze uplatnit u smluv: 
 • o dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, a to za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • o poskytování služeb za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; 
 • o dodávce služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; 
 • o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; 
 • o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; 
 • o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik; 
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu;
 • uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká kupujícímu, který není spotřebitelem, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 
Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na sídlo prodávajícího, Kola Pirkl s.r.o., Horecká 510/8, Křelov, 78336. Pro urychlení vyřízení je vhodné, aby spotřebitel k oznámení o odstoupení od smlouvy připojil prodejní doklad, vyjádření o dostupu od smlouvy a způsob jak chce částku vrátit.

10.REKLAMACE

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme! Doporučujeme vám nepřebírat si poškozený balíček! V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem! Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Náklady na poštovné a balné hradí v případě reklamace zákazník.

Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně

2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu

3. do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu

4. doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a reklamované vady.

Reklamované zboží přejmeme nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či s neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky zaslané doporučeně (za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky, doporučujeme tedy zboží pojistit). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Prodejce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené dodaným zbožím na zdraví a majetku.


11.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi sdělené osobní údaje při objednávání zboží slouží pouze k vystavení daňového dokladu a zaslání zboží a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně (s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu) či jinak zneužity ke komerčním účelům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.


12.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.


12.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.


12.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré objednávky, které jsou vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu www.kolapirkl.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele. Kola Pirkl s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním stránek do vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny.


Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2016.

 

kolo

Nenašli jste přesně to, co jste hledali?

Rádi Vám zpracujeme nabídku na míru vašim potřebám.

Nahoru

Produkt byl přidán do košíku

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku

Poptávkový formulář


Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.